Als er aan valbeveiliging wordt gedacht, denken mensen vaak aan werken op hoogte, maar een val van een keukentrapje kan natuurlijk ook al vervelende gevolgen opleveren. Wel zijn valongelukken vanaf grotere hoogte vaker fataal. Zo is gebleken uit onderzoek van het RIVM dat er jaarlijks 25.000 ernstige ongevallen zijn gemeld bij de inspectie van de SZW en maar liefst gemiddeld 23 doden per jaar. Dit is natuurlijk verschrikkelijk en die cijfers moeten zoveel mogelijk naar beneden. Dit is makkelijker en sneller te voorkomen dan dat je zou denken. Benieuwd hoe? Lees dan snel verder.

Voorkomen

In de praktijk zien we dat de risico’s van werken op hoogte nog regelmatig worden onderschat. Een valongeluk gebeurt vaak op een moment dat er niet stilgestaan wordt bij het valgevaar. Op relatief lage hoogtes, bijvoorbeeld het schuine dak van een schuur, voelen we ons veiliger en zijn we minder voorzichtig. Het is dan ook verplicht je vanaf een hoogte van 2,5 meter te beschermen tegen vallen. Een val van ‘maar’ 2,5 meter hoogte kan echter al tot ernstige gevolgen leiden. Veel van die ongevallen kunnen voorkomen worden met goede valbeveiliging. Belangrijk is dat werknemers weten hoe ze de valbeveiliging moeten gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door middel van een training. Ook moet de valbeveiliging, voor de veiligheid, jaarlijks worden gecontroleerd en moet er toezicht worden gehouden op het juiste gebruik ervan.

Wettelijk verplicht

Is valbeveiliging verplicht? Met zulke woorden staat het niet in de wetgeving. Wat wel verplicht is, is veilig werken.

Werkgevers en opdrachtgevers zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers die op hoogte werken. Een gebouweigenaar is bij incidenten aansprakelijk als hij niet zorgt voor een veilige werkomgeving. Als er bijvoorbeeld geen borstwering van 1 meter hoog aanwezig is, die bescherming tegen valgevaar biedt, dan kan het toepassen van valbeveiliging uitkomst bieden.

Juiste valbeveiliging voor jouw situatie

Dakveiligheid is een eerste vereiste om zorgeloos het dak te kunnen betreden. Het valbeveiligingssysteem is ontwikkeld vanuit de filosofie dat de dakbetreder moet worden ontzorgd, zodat hij zich, met beide handen vrij, volledig kan richten op de werkzaamheden die hij op het dak moet uitvoeren. Flesst biedt behalve directe productondersteuning ook trainingen voor gebruikers van het valbeveiligingssysteem.