Een ondernemingsplan brengt vele voordelen met zich mee. Het geeft namelijk een duidelijk inzicht in de plannen die u in gedachte heeft. Daarnaast kan u met een ondernemingsplan goed inschatten of het plan realistisch en haalbaar is. Een ondernemingsplan kan u zien als een onderbouwing voor het succes van uw bedrijf. Wanneer je een lening wil aanvragen bij de bank, dient een ondernemingsplan ook als onderbouwing om de bank te overtuigen.

Waarschijnlijk heeft u nog geen ondernemingsplan opgesteld. Hieronder wordt een stappenplan weergeven om u zo goed mogelijk hierbij te helpen.

Een ondernemingsplan in 7 stappen

Er zijn 7 stappen tot een goed ondernemingsplan.

Stap 1: Het doel?

Waarom wilt u dit bedrijf beginnen? Wat wil u met het bedrijf bereiken? In deze stap is het belangrijk om te achterhalen wat het nut is van de onderneming. Het is belangrijk om de purpose van je bedrijf zo kort en concreet mogelijk te houden.

 

Stap 2: De doelgroep?

Voor wie is uw bedrijf bedoeld? Door het creëren van een doelgroep kan er nog meer focus gelegd worden op de waarde van het product/dienst. Hierdoor zal uw product/dienst nog meer vorm krijgen.

 

Stap 3: De toegevoegde waarde?

Het is belangrijk om onderzoek naar de markt.  Wat voegt uw product/dienst toe aan wat er al bestaat in de huidige markt? Is uw product/dienst onderscheidend genoeg? Om een onderneming succesvol te maken is het belangrijk om jezelf te onderscheiden van de concurrentie.

 

Stap 4: Het marketingplan

Hoe gaat u uw product verkopen aan klanten? Dit kan namelijk via diverse methoden en kanalen. Het is belangrijk om dit allemaal goed op een rijtje te zetten. Hoe gaat u de prijs vaststellen van uw product/dienst? Hoe gaat u klanten trekken? Wat wordt het verkooppunt?

 

Stap 5: De concurrentieanalyse

Wat al eerder werd weergeven is dat een toegevoegde waarde belangrijk is.  U zal in 99% van de gevallen namelijk te maken krijgen met concurrentie. Onderzoek welke concurrenten je hebt en probeer te achterhalen hoe zij te werk gaan. Analyseer de concurrentie, en onderzoek hoe uw onderneming het beste te werk kan gaan om zich te onderscheiden van de rest.

 

 Stap 6: Het product/dienst

Wat gaat uw bedrijf aanbieden op de markt? In deze stap is het belangrijk om uw product/dienst specifiek toe te lichten. Hierbij kan je denken aan wat het product/dienst kan, hoe het te gebruiken is, de kosten en hoe het tot stand komt. Als je als ondernemer zeker weet wat voor product/dienst op de markt wilt brengen, kan u een prototype gebruiken als overtuiging.

 

Stap 7: Het financiële plan

De financiële haalbaarheid is de grootste uitdaging van je ondernemingsplan. Om de financiën te ondersteunen stel je als ondernemer een financieel plan op.  Hierin kan reële schatting gemaakt worden over de inkoop en verkoop.

Vanuit het ondernemingsplan kunnen de eerste stappen gezet genomen worden als onderneming. Succes met het starten van uw bedrijf!