Veranderingen zijn in de meeste gevallen het gevolg van problemen aan de infrastructuur. Change management is gericht op de verbetering van de effectiviteit en efficiënte van de business processen. De veranderingen worden doorgevoerd via gestandaardiseerde methoden, processen en procedures. De gestandaardiseerde aanpak die hierbij gebruikt wordt zal het doorvoeren van de wijzigingen makkelijker maken. Ook worden veranderingen snel afgehandeld en de efficiëntie binnen het bedrijf gaat omhoog.

Het belang

Verandering is overal, maar ben je als ondernemer of persoon hier wel aan toe? Toch zijn veranderingen binnen een organisatie vaak vanuit organisatieperfpectief bedacht.  Change management probeert doormiddel van methodes de transitie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen, zowel voor de organisatie als de mensen.

Hoe zorg je voor een succesvol Change management?

Wanneer je Change management zorgvuldig uitvoert, zal de weerstand van werknemers verminderen en het succes van het verandertraject stijgen. Ook wordt er gewerkt aan de juiste verander competenties, wat voordelig is voor een toekomstig traject binnen de organisatie. Het kan namelijk gebeuren dat er slechte ervaringen zijn met verandermanagement, dit kan voor weerstaand zorgen in het traject. Die weerstaand uit zich in demotiverende medewerkers die weinig interesse tonen en de focus leggen op andere aspecten die spelen. Het is dus van belang om een goed change management proces te doorlopen om een duurzaam eindresultaat te behalen.

 

Hierboven is de PCT-driehoek weergeven, die zorgt voor een succesvolle uitvoering van Change management.  In de driehoek worden een aantal aspecten weergeven die je als organisatie wilt bereiken: doelstellingen, tijd, budget en het ROI.  Begin als organisatie deze aspecten zo duidelijk en specifiek mogelijk te formuleren, op een SMART volle manier. Zodra je hier als organisatie mee klaar bent kan de focus gelegd gaan worden op de drie onderdelen die weergeven zijn bij de hoeken van de driehoek. De onderdelen op de hoeken bepalen het succes van het verandertraject:

  1. Projectmanagement, hoe ziet projectmanagement van het verandertraject er precies uit? De methode die hiervoor gebruikt wordt is PRINCE 2 of Agile.
  2. Leadership, wie positioneert zich als leider en het gezicht van het project?
  3. Change management, welke elementen heb je nodig om het verandertraject te realiseren en hoe ga je mensen mee krijgen in deze verandering? De methode die hiervoor gebruikt wordt is de ADKAR-methode.

Als organisatie of persoon is het belangrijk om deze drie onderdelen goed in te richten. Naast de drie belangrijke onderdelen zijn er een aantal voorwaarden vastgesteld om Change management uit te voeren:

  • De verandering is goedgekeurd door het management binnen de organisatie.
  • De verandering wordt pas uitgevoerd als de risico’s in kaart zijn gebracht en zo beperkt mogelijk gehouden worden op IT infrastructuur.
  • De verandering die plaats gaat vinden is een meerwaarde voor het bedrijf.
  • De verandering zal resulteren in een nieuwe status voor een of meer configuratie items.

Nu is het aan jou! Hou in gedachten dat het hebben van een duidelijke leider een belangrijke rol speelt binnen Change management. Als dit aspect goed ingevuld wordt binnen de organisatie zal de verandering slagen.