Een nieuw bedrijf starten is altijd een hit or miss situatie geweest. Een product valt dan wel of niet goed in de markt, waar vervolgens wordt besloten om door te gaan of te stoppen. Hierdoor gaan veel resources verloren zowel tijd als geld. Zo wordt traditioneel gezien soms wel duizenden uren aan tijd geïnvesteerd in een nieuw concept zonder ook maar enige vorm van klant input. Vervolgens werd er dan achter gekomen dat het concept niet werkt voor de consument.

Uit een onderzoek van Harvard Business School blijkt dat maar liefst 75% van alle start-ups faalt, een enorm aantal! Het lean startup model biedt hiervoor de oplossing, namelijk door intensief alle aannames te testen. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 

De lean startup methode

De lean startup methode bevorderd experimenteren over uitgebreid plannen. De feedback van de klant staat hierin centraal, uw intuïtie met bijbehorende aannames kan de juiste zijn, maar er is maar 1 manier om er daadwerkelijk achter te komen wat de klant echt wilt: het testen!

Voorheen werd gevraagd de komende vijf jaar uit te werken in het businessplan om zo de gehele strategie vanaf moment één vast te leggen. Waar dit voor een bestaande business al erg lastig is, is het voor een start-up zeker niet realistisch. Hierdoor werden voorspelling vooral fictie doordat alle aspecten onmogelijk tot zo ver in de toekomst konden worden doorgedacht.

De lean startup methode gaat er juist vanuit dat continu de aannames getest moeten worden. Hierbij moet van koers moet worden veranderd aan de hand van de nieuwe informatie die is opgedaan. Start-ups slagen door juist snel van mislukking naar mislukking te gaan. Waar ondertussen het plan wordt aangepast, verbeterd en herhalend getest om zo te blijven leren van de klant. De lean startup methode ziet mislukken niet als mislukken, het ziet het juist als een stap naar een beter business idee, pure progressie.

 

De drie principes van de Lean methode

Ten eerste, in plaats van maanden plannen en onderzoek gaan entrepreneurs van een lean startup accepteren dat ze alleen een serie ongeteste hypotheses hebben. In plaats van een businessplan te schrijven, vullen ze een lean startup model in. Dit is een canvas hoe een start-up denkt waarde te creëren voor zichzelf en zijn potentiële klanten.

Ten tweede wordt de customer development methode toegepast om de hypotheses te testen. Ze gaan letterlijk de deur uit om potentiële gebruikers feedback vragen op elk aspect van het businessmodel. De nadruk ligt op snelheid, nieuwe ondernemingen ontwerpen razendsnel minimum viable products and gaan vervolgens direct weer naar buiten om feedback te genereren van de potentiële klant. Hierna wordt het product weer aangepast aan de informatie die ze nu weer hebben opgedaan. Het is een cyclus om steeds maar weer te verbeteren op de huidige versie van het product.

Als laatste zijn lean start-ups agile. Dit wil zeggen dat het bedrijf alleen het product zo ver doorontwikkeld tot wat minimaal nodig is om het te laten functioneren. Er wordt niet geperfectioneerd naar het ideaal wat in ons hoofd leeft, maar door het product weer te testen bij de gebruiker. Zoals Reid Hoffman, co-founder van Linkedin zegt: “If you’re not embarrassed by the first version of your product, you’ve launched too late.”