Ondernemers begeven zich in een harde wereld waar veel kansen liggen voor de mensen die durven. Toch blijkt 90% van de start-ups toch te falen binnen de eerste 5 jaar. Dat is een schrikbarend aantal dat ook weergeeft wat een ontzettend risico het is om een eigen start-up te beginnen om je dromen werkelijkheid te laten worden. Vandaar dat het goed is te kijken naar de meest gemaakte fouten zodat jij die niet hoeft te maken.

 

Het wordt gezien als een manier om snel rijk te worden

Een belangrijk aspect van een succesvolle start-up is dat het altijd vanuit de passie komt voor het vak. Zelden slaagt een start-up als het einddoel alleen geld is. Dit komt omdat als de passie ontbreekt de zin om te werken wegvalt na enige tijd als ontdekt wordt dat het toch niet de snelle goudmijn is waarop gehoopt werd. Daarnaast zijn ondernemers met de verkeerde focus minder geneigd veel uren te maken. Terwijl bij ondernemers een werkweek van 60 uur niet als vreemd wordt gezien.

 

Prognoses te optimistisch inschatten

Een andere veelgemaakte fout is dat de prognoses voor de start-up veel te optimistisch worden ingezet. Bij een businessplan wordt dan uitgegaan van een groot succes en hierop worden dan ook de uitgaven voor de komende jaren gebaseerd. Echter komt het regelmatig voor dat start-ups in de prognose in de toekomst denken een enorme omzet te genereren met relatief weinig personeel. Vaak zelfs boven de 500K per personeelslid. Dit is eigenlijk nooit realistisch, vooral niet als gekeken wordt naar wat technologiebedrijven aan omzet binnenhalen per werknemer (zie weergave hieronder). Is het realistisch dat jouw start-up in dit straatje past binnen 5 jaar?

Revenue per employee

Aannames niet in kaart gebracht

Een andere veelgemaakte fout is dat de aannames niet geverifieerd worden voordat daadwerkelijk veel tijd en moeite in een bedrijf gestopt wordt. Een verkeerde aanname zou kunnen zijn dat de doelgroep helemaal niet het probleem ervaart wat de start-up probeert op te lossen. Misschien wordt juist de geleverde oplossing voor het probleem wel helemaal niet goed opgepakt. Om er zeker van te zijn dat je product goed in de markt zal vallen is het daarom noodzakelijk alle aannames grondig te testen. Kijk hiervoor ook naar het lean startup model, dit model helpt start-ups alle aannames in kaart te brengen en hoe je deze kan testen.

 

Samenwerking met de verkeerde personen 

Goed personeel is ook erg belangrijk. Zij zijn de motor van de organisatie die het verschil kunnen maken tussen winnen en verliezen. De valkuil die vaak gevoeld wordt is dat er een zekere tijdsdruk staat op het vinden van nieuw personeel. Dit komt omdat personeel gewoonweg nodig is om een business van de grond te krijgen. Hierdoor wordt te weinig aandacht besteedt aan het zorgvuldig screenen en uitkiezen van personeel waardoor tijd en geld gestoken wordt in werknemers die niet optimaal zijn voor de positie.

 

Conclusie

Er zijn veel aspecten waar een start-up op kan falen. Een belangrijk gegeven is om te blijven analyseren en kijken naar de grootste knelpunten van je startende bedrijf. Ook blijven passie en gedrevenheid een grote rol spelen om de continuïteit te bevorderen. Wie gelooft immer in je product als je er zelf niet voor de volle 100% achter staat? Als laatste is het blijven sparren over aannames cruciaal, ga in gesprek met experts en pak die telefoon op/ga langs om aspecten grondig uit te zoeken.