In de jaren zeventig ontwikkelde een Amerikaanse psycholoog genaamd David Kolb een model om effectieve leerprocessen in kaart te brengen. Dit managementmodel laat zien dat er verschillende manieren van leren zijn en hoe we informatie het liefst opnemen. Ieder zou zo zijn eigen voorkeur hebben qua leerstijl maar het is zeker niet slecht om van andere methoden bewust te zijn en deze te gebruiken. Dit model, wat ook wel het experiential learning model wordt genoemd, kan helpen in het verder verbeteren van je eigen leervermogen.

Kolb ontdekte dat ieder persoon het liefst zich ontwikkelt in de leerfase waar hij al sterk in is. Kolb beveelt echter aan dat men zich juist focust om de zwakste schakel in het model. Hierdoor ontstaat er een beter balans in het leerproces. Dit geeft een evenwichtiger en vollediger resultaat. Een goede manier dus om jezelf te verbeteren en een voorsprong te nemen.

 

Het Leerstijl model van Kolb

Er vallen 4 verschillende dimensies te onderscheiden als gekeken wordt naar het model van Kolb. Op de X-as vallen actief tegen reflectief te herkennen. Op de Y-as staan concreet tegen abstract. Actief wilt stellen dat er geleerd wordt via doen, dit kan zijn met opdrachten & spellen maar ook via gewoon te proberen. Reflectief bestaat uit observeren en reflecteren. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het proces en het filosoferen hoe dingen aangepakt of verbeterd kunnen worden.

Daarnaast bestaat concreet uit specifieke ervaringen. Hierbij wordt nagedacht over een casus uit de directe praktijk om het gemakkelijk te kunnen inbeelden en beleven. Bij abstract wordt daarentegen meer gekeken naar het concept van de situatie. Denk hierbij aan de roots van casus bijvoorbeeld. Waar komt dit probleem vandaan en is dit de manier om hiermee om te gaan?

Kolb Leerstijlen

De vier kwadranten van het Kolb Leerstijl model

 

Beslisser

Beslissers proberen graag theorieën uit in het werkveld. Het praktisch toepassen van ideeën doen ze het liefst. Zoals de naam suggereert hakken ze graag knopen door en denken in oplossingen. Ze blinken uit in situaties met een gericht kader en probleem.

Doener

Doeners zijn niet bang voor nieuwe situaties. Zij proberen graag alles uit en staan dan ook vooraan de rij als een nieuwe uitdaging op hun pad komt. Trail and error is dan ook hun motto. Je moet iets doen voordat je het echt kan begrijpen. Ze zijn doorgaans erg gedreven en bloeit bij een sterk team. Ze staan dan ook vaak open voor teams en te participeren in teamactiviteiten

Dromer

Dromers kijken eerst de kat uit de boom. Ze zijn doorgaans erg creatief en willen eerst goed nadenken over een probleem voordat ze een oordeel vellen. Dit maakt ze dan ook erg probleemoplossend in de praktijk. Er kan ervan uitgegaan worden dat de dromer eerst alle verschillende invalshoeken heeft geanalyseerd voordat hij een besluit maakt.

Denker

Denkers hebben een voorkeur voor abstracte concepten en observatie. Ze stellen vaak hypothesen op om situaties te testen en zijn vaak zelfstandig ingesteld. Ook leren ze het beste vanuit gestructureerde situaties met duidelijke doelstellingen, modellen en theorieën. Ze staan altijd open voor een goede discussie en ideeën over een bepaald probleem of scenario te wisselen.

 

Conclusie

Iedereen heeft zo zijn eigen stijl waar hij het liefst induikt. Echter is het goed om soms een andere stijl aan te spreken om zo tot nieuwe inzichten te komen. Zoals te zien is in de afbeelding is het een cirkel model. Dit wil zeggen dat bij een bepaalde taak of probleem vaak elke vorm nodig is om tot concrete oplossingen te komen. Eenieder zal dan ook elke vorm welk gebruiken om tot een oplossing te komen in zekere zin. Echter kiezen we liever de rol waar we beter in zijn. Daarom is het belangrijk om voor jezelf na te gaan welk van de punten je zwakte is. Hierop kan je het meest verbeteren en zo beter worden in het analyseren, beslissen en uitvoeren van taken.