Een arbodienst is een onmisbare schakel in het welzijn van zowel werkgevers als werknemers binnen een organisatie. Het speelt een cruciale rol bij het waarborgen van een gezonde en veilige werkomgeving, het minimaliseren van verzuim en het ondersteunen van arbeidsongeschikte werknemers. In deze blog bespreken we het belang van een arbodienst en hoe deze kan bijdragen aan een gezonde en productieve werkomgeving.

Wat doet een arbodienst?

Een arbodienst is een professionele organisatie met een arboverpleegkundige die gespecialiseerd is in arbeidsomstandigheden en gezondheid op de werkvloer. Ze bieden advies, begeleiding en ondersteuning aan zowel werkgevers als werknemers om ervoor te zorgen dat werkomstandigheden voldoen aan de wettelijke eisen en dat gezondheidsrisico’s tot een minimum worden beperkt. Dit omvat onder andere het uitvoeren van risico-inventarisaties, het opstellen van verzuimbeleid en het begeleiden van werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

Voordelen voor werkgevers

Het belang van een arbodienst voor werkgevers kan niet worden overschat. Allereerst helpt het om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot arbeidsomstandigheden en gezondheid. Dit minimaliseert juridische risico’s en mogelijke boetes. Bovendien draagt een goed functionerende arbodienst bij aan een lager ziekteverzuim, wat resulteert in kostenbesparingen en een hogere productiviteit.

Voordelen voor werknemers

Werknemers profiteren ook van de aanwezigheid van een arbodienst. Ze hebben toegang tot professioneel advies en ondersteuning bij gezondheidskwesties op de werkvloer. In geval van arbeidsongeschiktheid worden ze begeleid bij hun herstel en re-integratie in het arbeidsproces. Dit helpt werknemers om sneller weer aan het werk te gaan en hun gezondheid te herstellen.