Het EPA-U label, ook bekend als energielabel voor utiliteitsbouw, geeft de energie prestaties weer van een pand. De prestaties worden elk weergegeven met letters van een categorie. Zo heb je de letters A tot en met G. De letter G staat voor niet energiezuinig en de letter A staat voor zeer energiezuinig. Om het energielabel bedrijfspand vast te kunnen stellen moet er een EPA-U adviseur langskomen. Deze adviseur inspecteert het pand en tijdens de inspectie wordt er gekeken naar zaken zoals verlichting, ramen, isolatie en technische installaties. Vervolgens worden de gegevens verwerkt door de energieadviseur en ontstaat er een energielabel.

Wanneer is een energielabel verplicht om te hebben?

Je zult je afvragen of een energielabel verplicht is om te hebben en of het überhaupt nodig is. Zo’n label wordt pas verplicht als je een pand gaat verhuren, verkopen of op 1 januari 2023 als pand gaat gebruiken. Sinds het jaar 2008 is bij utiliteitsgebouwen verplicht om een energielabel toe te voegen bij verhuur of verkoop. Dit geldt voor panden zoals een winkels, sport, logies, gezondheidszorg, bijeenkomst, onderwijs en kantoren. Ook is het verplicht om als je een pand gaat verhuren of verkopen het energielabel aan te geven bij advertenties en andere reclame. Er is geen verplicht energielabel nodig bij monumenten, alleenstaande gebouwen met een oppervlakte kleiner dan 50 m2, gebouwen gebruikt voor religieuze activiteiten, gebouw dat gesloopt wordt of een gebouw dat tijdelijk gebruikt wordt met een duur van maximaal twee jaar.

Categorie C is vanaf 1 januari 2023 verplicht voor panden

Het is zo dat er alleen een plicht van label is bij verkoop of verhuur van een pand, maar per 1 januari 2023 verandert dit. Vanaf deze datum is het namelijk voor kantoorpanden verplicht om minimaal label C te hebben. Voldoet een kantoorpand niet aan de eisen dan wordt het kantoorpand gesloten. 

Wat is het gevolg van het niet naleven van deze verplichting?

Wordt er bij een controle vastgesteld dat er niet aan de verplichting wordt voldoet dan kan je een boete krijgen van duizenden euro’s. In het geval van de energielabel C verplichting wordt het pand gesloten en kan het pand niet meer gebruikt worden als een kantoor. Het opstellen van een energielabel kan alleen gedaan worden door een EPA-U adviseur. Via Energielabel Offertes kun je offertes van gecertificeerde bedrijven met elkaar vergelijken.