Wat is DSO precies? DSO staat voor Days Sales Outstanding en is een methode waarbij wordt bijgehouden hoe het gaat met de debiteuren van een onderneming. Dit is erg belangrijk om een goed overzicht te houden van de hoeveelheid geld die binnenkomt per maand en de hoeveelheid dat nog binnen moet komen. Als de cijfers positief zijn dan maakt de onderneming winst. Daarom worden per maand de inkomsten en uitgaven met elkaar vergeleken. Bij debiteuren is het zo dat dit vaak inkomsten zouden moeten zijn die nog niet betaald zijn door particulieren vanwege diverse redenen. Een goed beheer en overzicht hiervan zorgt dat de kosten voor het beheren van debiteuren niet uit de hand lopen. Een methode die hier uitstekend bij helpt is DSO en iedere onderneming kan hier gebruik van maken.  

De omloopsnelheid van debiteuren

De waarde van DSO ligt in het feit dat de omloopsnelheid van de debiteuren berekend wordt. Op het moment dat iemand een product ontvangt maar hier nog niet voor betaald heeft dan is zo iemand een debiteur. Zodra het openstaande bedrag wel betaald wordt, is iemand geen debiteur meer. De snelheid van de afhandeling hiervan wordt ook wel de omloopsnelheid genoemd. Hoe sneller de omloopsnelheid oftewel de afhandeling van een openstaande berekening hoe beter het vaak is voor een onderneming. Verder kan DSO ook helpen bij het berekenen en van te voren verwachten van de hoeveelheid geld die je nog moet ontvangen. Zo heb jij een goed maandelijks overzicht van toekomstige geldstromen.   

Openstaande facturen

Als er sprake is van debiteuren dan is bijna automatisch sprake van openstaande facturen. Dit houdt in dat mensen een openstaande rekening nog niet hebben betaald. DSO helpt bij het bewaren van een overzicht hierover. Het is namelijk zo dat openstaande facturen niet ten gunste zijn van de onderneming, immers is het zo dat mensen moeten betalen voor de producten waar zij gebruik van maken. Als dit gebeurt, leidt dit tot een ongezonde financiële situatie voor het bedrijf.

Het betalen door middel van herhalingen

Als mensen openstaande facturen hebben zijn er een aantal manieren om ervoor te zorgen dat zij uiteindelijk toch betalen. Ten eerste het regelmatig sturen van herinneringen waarbij de gevolgen van niet betalen duidelijk worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hoger oplopen van kosten. Ten tweede is het mogelijk om te communiceren met mensen die niet betalen om te achterhalen waarom zij nog niet hebben betaald. Hierbij gaat het niet alleen om het vergeten van betalen maar tevens vaak om ontevredenheid over het product.